Een nieuw schoolcomplex

Een nieuwe school voor het Buitengewoon Basis Onderwijs "De Wissel'