Inschrijving basisscholen

Voor het schooljaar 2023-2024 is de procedure van inschrijving via aanmelding van toepassing voor alle basisscholen van het gewoon kleuter- en lager onderwijs van Sjabi+.

De procedure voor inschrijving in het buitengewoon lager onderwijs is anders. Zie De Wissel

Wil je jouw kind nog inschrijven in het huidige schooljaar 2022-2023? Neem dan contact op met de school van jou keuze om een afspraak te maken en de nodige documenten in te vullen.

FAQ

Hieronder kan je een antwoord vinden op de meest gestelde vragen omtrent aanmelden en inschrijven

Wanneer kan ik mijn kind aanmelden en inschrijven?

 • De voorrangsperiode voor broers en zussen en voor kinderen van personeelsleden: van 10 januari tot en met 3 februari 2023.
 • De aanmeldingen voor alle andere kinderen: van dinsdag 28 februari 2023 (12u.00) tot en met dinsdag 21 maart 2023 (12u.00)
 • Of je kind een plaats toegewezen krijgt en in welke school, verneem je op donderdag 20 april om 9u.
 • Tijd om je toewijzing om te zetten in een inschrijving: van maandag 24 april 2023 tot en met maandag 15 mei 2023. In het toewijzingsbericht staat vermeld op welke momenten de school je daarvoor kan ontvangen.
 • Kreeg je geen school toegewezen of heb je je kind niet aangemeld, dan kun je je kind vanaf dinsdag 23 mei 2023 alsnog inschrijven. Vermoedelijk zal dat niet altijd meer lukken in de school die je verkiest.

Waarom organiseren we een aanmeldprocedure?

 • We willen zoveel mogelijk ouders de kans bieden om hun kind in te schrijven in de school van eerste voorkeur;
 • We willen wachtrijen aan de schoolpoorten voorkomen;
 • We willen vermijden dat ouders hun kinderen in meerdere scholen inschrijven en daardoor andere kinderen verhinderen om in te schrijven;
 • We opteren voor digitaal aanmelden zodat de tijdsdruk wegvalt;
 • We gebruiken een digitaal aanmeldsysteem om elk kind evenveel kans te bieden op een inschrijving.

Wie moet zich aanmelden?

NIET aanmelden:

 • Alle kinderen die al op school zitten en ook volgend schooljaar in die school willen blijven.

WEL aanmelden:

 • Is je kind geboren in 2021 en wil je voor het eerst naar de kleuterschool.
 • Wil je je kind in het schooljaar 2023-2024 naar een andere school laten gaan dan waar het nu zit.

Hoe moet ik mijn kind aanmelden?

Je meldt je kind aan via het digitaal aanmeldsysteem van de basisscholen in Puurs-Sint-Amands. Het systeem is ontwikkeld door de Vlaamse overheid.

Wat heb je nodig?

 • Een identiteitskaart en een kaartlezer of toegang tot Itsme;
 • Naam, voornaam, geboortedatum en domicilieadres van je kind;
 • Indien je kind recht op voorrang heeft (broer/zus): het rijksregisternummer van je kind dat de voorrang genereert.

Volgende kinderen worden als een broer of zus beschouwd (“kinderen van dezelfde leefentiteit”):

 • kinderen met twee gemeenschappelijke ouders. Of ze op hetzelfde adres wonen is niet van belang
 • kinderen met één gemeenschappelijke ouder. Ook hier speelt het geen rol of ze op hetzelfde adres wonen of niet;
 • kinderen met eenzelfde domicilieadres die geen gemeenschappelijke ouder hebben.

Wat als ik een fout maakte bij het aanmelden?

Merk je achteraf dat je een fout maakte tijdens het aanmelden? Geen probleem, gedurende de hele aanmeldperiode (tot en met 21/03) kun je opnieuw inloggen en zelf je aanmelding aanpassen.

Let op, als de aanmeldingsperiode is afgelopen, kun je geen wijzigingen meer aanbrengen. Vanaf dat moment kan dit enkel nog doen via de helpdesk: helpdesk.aanmeldenbao@sjabi.be 

Maakt het uit wanneer ik mijn kind aanmeld?

Zolang je je kind aanmeldt tijdens de aanmeldperiode (28 februari – 21 maart), maakt het tijdstip waarop je de aanmelding doet geen verschil.

Ben je verplicht om meerdere scholen aan te duiden?

Neen, dat is geen verplichting.

Let op. Als je maar één school aanduidt en er is in die school geen plaats, dan zal het systeem je geen andere school toewijzen en je dus helemaal geen school krijgt toegewezen. Je kunt dan pas opnieuw inschrijven vanaf de vrije inschrijvingen (23 mei).

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Na afloop van de aanmeldingen zal het systeem de vrije plaatsen verdelen. Dat gebeurt als volgt:

 1. Alle kinderen worden toegewezen aan de school die ze als eerste voorkeur hebben opgegeven. Het systeem zal een kind nooit toewijzen aan een school die je niet gekozen hebt. Zijn er voldoende plaatsen in die school, dan kunnen alle kinderen een toewijzing krijgen;
 2. Zijn er niet voldoende plaatsen in die school, dan zal het systeem alle kinderen rangschikken op basis van de wandelafstand tussen de school en het domicilieadres van het kind. Kinderen die het verst van de school wonen krijgen dan geen toewijzing. Is de afstand gelijk, dan zal het systeem een toewijzing doen op basis van toeval;
 3. Kinderen die niet werden toegewezen in hun school van eerste voorkeur, worden opgenomen in de lijst van hun school van tweede voorkeur waar hetzelfde proces wordt doorlopen.

Er zijn drie mogelijk resultaten:

 • Je kind wordt toegewezen aan je school van eerste voorkeur. Je kunt inschrijven in die school;
 • Je kind is toegewezen aan een school van lagere voorkeur. Je kunt inschrijven in die school. Je staat tegelijk ook op de wachtlijst van de school/scholen van hogere voorkeur. Het is mogelijk dat je later toch nog een plaatsje kunt krijgen in een school van hogere voorkeur. De school zal dan contact met je opnemen.
 • Je kind is in geen enkele school toegewezen. Je kind wordt opgenomen op de wachtlijst van de scholen die je gekozen had. Je kunt pas inschrijven als daar een plaatsje vrijkomt of vanaf 23 mei in een andere school.

Sta je op de wachtlijst, dan behoud je je plaats tot de vijfde schooldag van oktober (voor de instapklas: tot 30 juni 2024).

Inschrijven of wachtlijst?

Na de aanmelding zijn er twee mogelijkheden:

Je kan inschrijven

vergeet dan niet om deze documenten mee te nemen naar de school:

 • het toewijzingsbericht
 • de identiteitskaart van de ouder(s)
 • de identiteitskaart van het kind (of een briefje van de mutualiteit)
 • een bewijs van domicilieadres

Je staat op de wachtlijst

dan behoud je je plaats tot de vijfde schooldag van oktober (voor de instapklas: tot 30 juni 2024).

Wat als ik mijn kind niet heb aangemeld?

Als je je kind niet hebt aangemeld, dan kun je inschrijven vanaf 23 mei. De kans bestaat dan wel dat dit niet meer lukt in je voorkeurschool.

Kan ik ondersteuning krijgen bij het aanmelden?

Ben je minder digitaal vaardig? Raak je niet aangemeld? Ondervind je problemen bij het aanmelden? Je kan ondersteuning krijgen op volgende manieren:

Waar houden gescheiden ouders best rekening mee?

In het belang van het kind spreken gescheiden ouders vooraf af in welke school ze hun kind willen aanmelden. Als er geen onderling akkoord gevonden wordt, kan de aanmelding en inschrijving pas rechtsgeldig gebeuren met een uitspraak van de vrederechter. Een kind afwisselend naar de ene en dan weer een andere school sturen is wettelijk niet toegelaten.

Wat als ik een klacht heb of denk dat er een fout gemaakt is?

Tijdens de aanmeldperiode kun je een fout altijd zelf rechtzetten (vb. verkeerd huisnummer, fout in het e-mailadres …). Als de aanmeldperiode is afgesloten, kun je een fout melden bij odi.aanmeldenbao@sjabi.be.

Heb je vragen bij de toewijzing van je kind? Neem contact op met de school. Daar zal men jou graag verder helpen.

Ben je niet overtuigd en wens je een klacht in te dienen, stuur dan een e-mail naar de ombudsdienst inschrijvingen: odi.aanmeldenbao@sjabi.be.