Vzw

Vanaf 1 januari 2016 hebben 6 schoolbesturen uit de regio Puurs en Sint-Amands een overeenkomst aangegaan om samen één vzw te vormen, namelijk vzw Sint-Jan Berchmansinstituut. Op deze manier willen wij onze krachten bundelen om onze professionaliteit in alle geledingen te versterken.

Wij willen samen met ongeveer 450 onderwijsmensen en 4000 leerlingen het onderwijs verder uitbouwen.

Wij willen een zorgzame scholengroep zijn : zorgzaam voor elk kind, elke jongere met zijn speciale hulpvragen maar ook zorgzaam voor elke medewerker met zijn specifieke talenten.

15 scholen, gelegen op het grondgebied van Puurs en Sint-Amands vormen samen deze scholengroep.

In deze scholengroep kan elke school zijn eigenheid, zijn sfeer en zijn schoolcultuur behouden. Dit vinden wij zeer belangrijk.

Elk van de 15 scholen biedt kwaliteit aan en wil kinderen en jongeren begeleiden in hun ontdekkingstocht in onze samenleving. Dat doen ze vanuit een christelijke inspiratie. Daarom is ons  onderwijs  begaan met elk kind. Elke leerling is welkom met zijn zorgen en met zijn talenten.

Wij willen uitwisselen, elkaar steunen en van elkaar leren.

Wij wilden u graag informeren over deze evolutie maar zijn ervan overtuigd dat er voor u en vooral uw kinderen quasi niets zal veranderen. Het gaat hier vooral over een samenwerking op bestuurlijk vlak.

U zal kunnen blijven rekenen op de manier waarop wij ons opvoedingsproject willen realiseren, een belangrijke reden waarom u voor onze school heeft gekozen.

 

Wij willen u nogmaals danken voor het vertrouwen dat u in onze school stelt.

 

Met vriendelijke groeten

Het schoolbestuur