Wie zijn we

Wie zijn we?

Het bestuursorgaan (ook wel schoolbestuur of inrichtende macht genoemd) is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de scholen behorend tot de vzw Sint-Jan Berchmansinstituut, kortweg Sjabi+.

Wij zijn verantwoordelijk voor het beleid en scheppen de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs in 15 scholen in de gemeente Puurs-Sint-Amands. We bieden onderwijs aan voor kleuter-, lager, en secundair onderwijs in scholen voor zowel voor gewoon als buitengewoon onderwijs.

Elke school heeft zijn eigenheid en schoolcultuur. Maar door uitwisseling en samenwerking verhogen we onze professionaliteit en onderwijskwaliteit.

Voor ongeveer 450 onderwijsmensen en 4000 leerlingen willen wij een zorgzame scholengroep zijn. Zorgzaam voor elk kind, elke jongere en elke medewerker. We hebben aandacht voor ieders specifieke talenten, maar ook voor ieders zorgen en noden.

Wij bieden kwaliteitsvol onderwijs aan en willen onze kinderen en jongeren begeleiden in hun ontdekkingstocht in onze samenleving. We doen dat als katholieke dialoogschool en behoren tot de netwerkorganisatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Katholiek onderwijs Vlaanderen